blog-page-banner

Malzeme Algısı Ve İnsan

Mimaride malzemenin algısına baktığımız zaman konuyu hem kullanıcının malzeme algısı hem de mimarın tasarımla olan ilişkisi olarak iki farklı açıdan ele almak mümkün. Kullanıcının bir nesneyi algılama sürecinde önemli olan detay süreç sonunda algının hiçbir zaman sabit kalmaması, yeniden güncellenebilmesidir. Mekandaki malzeme oradaki dokuyu oluşturur. Kullanıcının mekân ve malzeme deneyimi sadece görsel algı üzerinden gerçekleşmemektedir. Kullanıcının bütün duyusal özellikleri uyarılır. Algının yorumlamasıyla kişide sıcaklık veya soğukluk hissi oluşabilir. Hafızadaki bir koku bir mekanı tanımlayabilir. Aynı koku gibi dokunun da zihnimizde oluşturduğu imgeler vardır. Bu yüzden gelişen teknolojilerle birlikte değişen malzemeler de kişinin algısında farklılıklara sebep olabilir.

 

 

Bu farklılıklar farklı beğenileri aynı yorumda toplayabilir. Aynı alanda yer alan birden fazla kullanıcı için farklı düşüncelerin olması mekanın insan üzerinde yarattığı algı ile alakalıdır.

Bu noktada mimarın bir yapıyı tasarlarken kullanıcıya yaşatmak istediği deneyim her iki tarafın malzemeyle olan ilişkisiyle kurulmalıdır. Ünlü mimarların yapılarında olduğu gibi, dokusu ve kokusuyla malzemeyi özüne uygun kullanarak tasarlamak mümkündür. Mimarın tasarım sürecinde malzemenin kendisiyle bağlantılı kalması ve kullanıcının algısında karmaşa yaratılması sorununa çözüm oluşturulabilmesi ve mevcut algı, bellek ve deneyime katkı sunacak mimarlık ve malzeme kültürünün varlığını koruması oldukça önemlidir.

 

İrem Katkat

İç Mimar

Sosyal Medyada Takip Et
Instagram
YouTube