blog-page-banner

Ofis Tasarımında Koşulların Sağlanmasının Önemi

Günümüzde çalışma mekanı olarak ofisler kişinin hayatının büyük bir bölümünü kaplamaktadır. İnsanların, çalışma hayatlarında harcadıkları zamanın büyük bir kısmının ofislerde geçmesi nedeniyle, en verimli olabilecekleri ortamları yaratıp, çalışanların bulundukları ortamda sağlıklı ve güvende hissetmesini sağlayabilmek psikolojik ve ergonomik açıdan çok önemlidir. Bir çalışma ortamı yaratırken verimli olması için yeterli ışık (ne çok az ne çok fazla), doğru ısıda ve nemde hava, uygun ses düzeyleri, çalışma yüzeyleri, uygun oturma ve benzeri şeyler dikkate alınmalıdır. İç mekânda kullanılan malzemelerin kalitesi ve renk farklılıklarıyla değişik planlar yaratılabilir. Ofis çalışma mekanlarının kullanım süresini düşündüğümüzde, fiziksel ve psikolojik konfor gereksinimlerinin önemi büyüktür.

Ofis binalarının ve çalışma mekanlarının düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar;

-Ofis mekanının şekli ve mobilya şeçimi

Ofis tasarımlarında ofis mobilyalarının seçimi, düzenlenişi ve işlevi iç mekan tasarımında ve kullanıcının verimliliğinde önemli bir yer tutmaktadır. Farklılaşan ofis tiplerine göre mobilya tasarımında farklı yaklaşımlar görülmektedir. Ofis ortamında kullanılan mobilyalar, çalışanın ihtiyaçlarını giderici, kolaylaştırıcı ve konforlu olacak şekilde tasarlanarak bu yönde geliştirilmelidir.

– Aydınlatma

Aydınlatma; mekanların ve mekan içerisinde bulunan cisimlerin renklerinin doğru ve etkin bir şekilde algılanabilmesi için, doğal ve yapay aydınlatma çeşitleri kullanılarak oluşturulmasıdır. Çalışanın göz sağlığı, iş düzeyindeki verimliliği ve motivasyon açısından doğru ve sağlıklı bir ofis aydınlatması önemlidir. Uygun aydınlatma seçimleri yapılmazsa, gözlerde kamaşma, yansıma, yorulma gibi sorunlar ortaya çıkar. Bu sorunlar yapılacak işin zamansal ve verimlilik anlamında olumsuz etkilenmesine yol açar. Rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşmasında, mekanın niteliğine uygun aydınlatma tasarımları yapılmalıdır.

– Havalandırma

İnsanlar gündelik hayatlarında günlerinin ortalama sekiz saatini ofislerde geçirmektedir. Gününün üçte birini geçirdiği bu zaman diliminde, konfor ve sağlık gereksinimleri için yeterli havalandırma şartları bir lüks değil, bir zorunluluk olmalıdır. Havalandırma koşulları doğrudan çalışmayı etkilemektedir. Havalandırma koşullarının doğru sağlanabilmesi için % 50 bağıl nem, 21- 24 arasındaki bir sıcaklık, pozitif bir değer olarak kabul edilebilir.

– Ergonomi

Ergonomi insanların fiziksel ve zihinsel yeteneklerini desteklemektedir. Çalışanlara sağlık ve iş güvenliği açısından uygun ve rahat bir çalışma ortamı sağlandığı ölçüde iş gücünün verimi olumlu yönde etkilenecektir. Bu nedenle, insanların fiziksel ve ruhsal ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanan tüm sistemlerin ergonomik açıdan doğru olması önemlidir.

– Renk

Renkler ofis tasarımında birçok amaca hizmet eder. Çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarının yanında renk; çalışanların sağlığını, ruhsal modlarını ve verimliliğini belirleyen çevresel bir faktör olarak düşünülebilir. İç mekan tasarımında temel ilkelerden olan renk ; ofis duvarlarından mobilyalara, zeminden aksesuara kadar çalışanın ruh halini, konsantrasyon ve performans gibi bir çok unsuru etkileyebilir.

Günümüzde bu istekleri karşılayan en iyi örnek olabilecek ofis binaları, sektör olarak medya, iletişim tasarım gibi yaratıcılığın ön planda olduğu ofislerde görebiliyoruz. Teknolojinin sürekli değişmesi ile insanın hayat standardının artması ve iş yerlerinde geçirilen sürelerin artması, evinde ve diğer yerlerde elde ettiği rahatlığı artık işyerinde de aramasına sebep olmuştur. Bu nedenle ofis binası, sadece işlevsel olarak hizmet veren bir yapı olarak değil, birçok kişinin günün büyük bir bölümünü geçirdiği yer olarak ele alınmalıdır. Kullanıcı gereksinimlerine ve memnuniyetine, motivasyonu etkileyecek sosyal ihtiyaçların karşılanacağı, ofis yapıları içerisinde ki sosyal alanlara önem verilmelidir.

Sosyal Medyada Takip Et
Instagram
YouTube